इमारतीच्या चौथ्या माळ्याचा स्लॅब कोसळला ! इमारतीतील 9 कुटुंबातले काही जण अडकले असण्याची शक्यता !

1
56

1 COMMENT

Comments are closed.