गाण्याच्या माध्यमातून रिक्षा चालकाची लग्नासाठी मुलीच्या कुटुंबियांना साद ! अंबरनाथ #ambernath

4
75

4 COMMENTS

  1. सत्य सांगितल रिक्शा वाल्याने गाण्यात । नोकरी पेक्शा हा राजाई धंधा आहे मर्जी तेव्हा चालवा 4 तास का 12 तास 2/3 तासात रोकड पैसा मिलतो । अरा रिक्शा घरची तर कधीपण माहेरी 2/4 तासात जाऊन या ना मुलिंनो । मुलीचे आईवडीलपन रिक्शात बसतात ना ? बसायचे ना आगोदर ? आता घराघरात 2/4 गार्या आहेत । पहिले सायकली नव्हत्या ।

Comments are closed.