जुन्या अंबरनाथ गावात हनुमान जयंतीची भव्य मिरवणूक ! कोरोनाचे नियम पायदळी ! अंबरनाथ

9
51

9 COMMENTS

  1. अंबरनाथ लक्षात आलं का बाकीच्या ठिकाणी आपले प्रतिनिधी गेले नाही का????

  2. मी ऐकले होते की संपूर्ण लोकांना सानिटायझेर केले व प्रत्येकाचा टेम्प्रेचर चेक करून मगच प्रवेश दिला गेला होता

Comments are closed.