पत्रकारांचा मोबाईल मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी हिसकला ! अकोला

1
75

1 COMMENT

  1. पत्रकारांना सोबत असे वागणे आपल्या पदास शोभत नाही. या पदास संयम असणे फार गरजेचे आहे. त्यामुळे सदर प्रकाराचा जाहीर निषेध●●●

Comments are closed.