पावसामुळे ग्राहक नसल्याने बकरा बाजार मंदावला | बकरी ईद निमित्त बकरी मंडी मध्ये १७ हजार बकऱ्यांची आवक

0
34