महापालिकेच्या शाळातील विद्यार्थ्यांनी तयार केलेला उपग्रह रामेश्वर येथून आकाशात झेपावला ! सांगली

0
100