मानवी साखळीद्वारे दि. बा. पाटील यांचे नाव नवी मुंबई विमानतळाला देण्याची मागणी | कल्याण !

6
38

6 COMMENTS

  1. आगरी समाजातील स्वयंघोषत भाई व दादांनी एकत्र येऊन काहीतरी करा. नुसते बॅनर लावण्यापुरते नका राहू. ही वेळ बलिदानाची नाही तर बळी घेण्याची येईल अस वाटतंय

Comments are closed.