मॉडीफाईड बुलेट चालवताय तर सावधान । उल्हासनगर वाहतूक विभागाची कारवाई ! सव्वा दोन लाखाचा दंड वसूल !

8
121

8 COMMENTS

  1. छान कामगिरी करीत आहात, पण मी काय म्हणतो जर आशा प्रकारचे जे कोणी silencer manfacture करीत असतील त्यांच्यावर कारवाई करा, म्हणजे बाजारात अशा प्रकारचे silencer उपलब्धच होणार नाहीत, आणि बुलेट प्रेमींना दंड ही पडणार नाही,
    बघा जमतंय का ते.

Comments are closed.