रमाबाई आंबेडकर नगर मधील घराचं नुकसान ! वादळग्रस्त नागरिकांना मदतीचा हात । उपमहापौर यांच्याकडून !

3
56

3 COMMENTS

  1. मैडम ! खन्ना नगर,उल्हास नागर:3 मधल्या बरेच लोकांच्या पुर ग्रस्त निधि चे वाटप अजुन पर्यंत झालेले नाही। 5 नंबर च्या तहसील आफिस मधे किती चकरा मारले।

Comments are closed.