रस्त्यांसाठी १०२.८२ कोटींचा निधी ! खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे यांच्या मार्फत एमएमआरडीए कडून निधी मंजूर

3
32

3 COMMENTS

  1. या मध्ये नेमकाउल्हासनगर २ आझाद नगर तथा म्हारळन नाका ते एम.आय.डी.सी.हनुमान नगर रोड मुद्दाम वगळला गेला आहे कारण या भागात जन सेवा नाही निव्वळ राज कारण होते हे मतदारांनी लक्षात घ्यावे

  2. चांगल्या कामाचे तर कौतुक केले पाहिजे परंतु काही भागा कडे सतत दर्लक्ष होत असते हे मात्र त्रासदायक आहे

Comments are closed.