रिक्षाचालक मालक यांना कोरणा काळात आर्थिक साह्य मिळावी अशी मागणी ! अंबरनाथ

3
62

3 COMMENTS

  1. हे खर है पन,रीक्शाचे धंधे बरोबर होत है,उपोषन करन्यापेक्शा,आपल्या stand वर,चर्सि,गरदुले,आनि दादागीरी करुन पहीला टन,नंबरवर भरनारे ह्याना पहीले समजावा की पोट सर्वांना है,आज कल्यानमधे चर्सि,व,गरदुले रीक्शावाले,दीवसाला,२५०० कमवता है दादागीरी,आनी लुटमार करुन,पहीले त्यांचा बंदोबस्त करा,

Comments are closed.