रुग्णाला एका दिवसात बरं करण्याचा दावा करणाऱ्या डॉक्टरला ठोकल्या बेड्या ! वांगणी

3
58

3 COMMENTS

  1. ईथे चोर सोडुन सन्यास्याला फाशी देण्याचा नियमच आहे ना 😠 अरे कमीतकमी तो डाॅक्टर पेशंट बरे तरी करत होता ना पण नाही हे भ्रष्टाचारयांना बघवत नाही म्हनुन ह्या डॉक्टर ला अडकवले आहे 😠 पण एवढच की डाॅक्टर ने कायदेशीर परवानगी घ्यायला हवी होती

Comments are closed.