१८ मजली इमारतीच्या लिफ्टचा वायर रोप तुटल्यामुळे दुर्घटना ! ठाणे खोपट मधील घटना !

0
79