शास्त्रीनगर रुग्णालयात कायम स्वरूपी बालरोग विभाग ! डोंबिवली

2
26

2 COMMENTS

  1. इथे अवषधे आणि उपकरणें आता कधीही नसतात।20 वर्षा पूर्वी होता हॉस्पिटल। घेसर च्या
    भूरीच्या टेप वर बांधा 5000 बेड चा कायम स्वरूपी हॉस्पिटल। जबरदस्त होणार हॉस्पिटल इथे।

Comments are closed.